Gemensam information

Välkommen till Tuna familjedaghem.

 

Gemensamt jobbar vi med vardagspedagogik, matematik, språk, sång, musik, dans, rörelse, natur och teknik, flerspråkighet och interkulturalitet, demokrati mm.

Det är viktigt för oss att se varje barn som en enskild individ och att alla barn ska få möjlighet att lyckas. Den fria leken och barnens kreativitet ska tas tillvara. Vi arbetar utifrån barnens intressen och har en barnsyn där vi ser det kompetenta barnet. Vi tror på barnens drivkraft och lust till att lära.

Vi följer upp vår verksamhet med pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen för att synliggöra vart vi är på väg.

Vi värnar för att barnen skall få näringsrik och varierad god kost.

Vi jobbar med teman under året som avslutas med sommarfest.

Vi gör utflykter och besöker platser i vår närmiljö.

Vi ses i lokal.

Dagbarnvårdarna har gemensamma studiedagar 4 ggr/år och Arbetsplatsträffar 1 gång i månaden.

Uppdaterad: