Före Bornholmsmodellen

För att utveckla barnens språkliga medvetenhet arbetar vi med Före Bornholmsmodellen.

Det innebär att vi använder ett systematiserat material för att stärka barnens språkliga medvetenhet som en tidig förberedelse inför skolans läs- och skrivinlärning.

  • Vi lockar barnen att undersöka språket genom rimlekar och ramsor
  • De lär sig att uppmärksamma hur ordet låter, och inte bara vad det betyder. Till exempel att de hör att ordet rimmar, att olika ord kan börja och sluta med samma ljud.
Uppdaterad: