Välkommen till Tuna familjedaghem

Verksamheten är förlagd till dagbarnvårdarens hem och kompletteras med 
verksamhet på grupplokal 1-2 dagar/vecka. För att bedriva verksamhet för barn i olika åldrar samarbetar dagbarnvårdarna i grupper.

Den planerade verksamheten sker utifrån Skolverkets allmänna råd för familjedaghem. Läs om Skolverkets allmänna råd här (PDF, 222 KB)

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läs om vår värdegrund. (PDF, 69 KB)

Här finns vår lokal Kyrkstugan i Tuna

Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen till Tuna familjedaghem